คดีอาญา และคดีอาญาทุจริต

SERVICE

คดีประกันภัย คดีทางการแพทย์

คดีอาญา และคดีอาญาทุจริต

  • คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน และคดีฉ้อโกงต่างๆ
  • คดียักยอกทรัพย์ คดีลักทรัพย์นายจ้าง คดีลูกจ้างทุจริต
  • คดีตามพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค คดีวงแชร์
  • คดีปลอมแปลงเอกสาร เอกสารสิทธิ เอกสารราชการและการใช้เอกสาร
  • คดีหมิ่นประมาท คดีหมิ่นประมาทโดยโฆษณา คดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ( พรบ.คอมฯ )
  • คดีอาญาทุจริตของเจ้าหน้าที่ (ที่ไม่ได้กระทำผิด) ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบหรือทุจริต