บัญชีและภาษี

SERVICE

บัญชีและภาษี

  • รับทําบัญชี
  • จัดทํา Payroll
  • บริการการเปิดบัญชี
  • วางแผนภาษี
  • ออกแบบเอกสารทางการเงิน (Quo/inv/rec)
  • ที่ปรึกษาระบบภาษี / บัญชี (บริหารบัญชี)
  • งาน Audit (เน้นการเงินบัญชี)