บริการด้านเอกสารบริษัทครบวงจร

SERVICE

บริการด้านเอกสารบริษัทครบวงจร

 • ปรึกษาเรื่องแรงงาน
 • ปรึกษาเรื่องเอกสารบริษัทครบวงจร 
 • จดทะเบียนบริษัท
 • ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา/ต่างด้าว
 • เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล
 • จดเปลี่ยนแปลงบริษัท
 • ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • รับขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 • บริการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต อย. ทุกประเภท
 • รับปรึกษาภาษี ทำบัญชี และการทำบัญชีเงินเดือน(Payroll)