การเข้าไปช่วยเหลือนักยกน้ำหนักทีมชาติที่ถูกกล่าวหาพบสารต้องห้ามดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางกฏหมายแก่นักวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การเข้าไปช่วยเหลือนักยกน้ำหนักทีมชาติที่ถูกกล่าวหาพบสารต้องห้ามดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ (ระหว่างประเทศ) จนพ้นมลทิน และสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยสามารถกลับเข้ามาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ต่อไป