,

ปรึกษาทนายความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ

ปรึกษาทนายความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ

ปรึกษาทนายความ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย แก้ไขทุกข้อพิพาทคดีล้มละลาย เพราะเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลคงจะไม่ใช่สิ่งที่ใครหลายคนอยากจะประสบพบเจอเป็นแน่ แต่สำหรับบางคนแล้วเรื่องเหล่านี้ก็มักจะวนเวียนมาให้ปวดหัวอยู่บ่อยครั้ง ทำเอาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาทนายความอยู่เป็นประจำ แถมในหลายๆ ข้อพิพาท ก็ยังตกเป็นจำเลยโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย

โดยหนึ่งในคดีความที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ในทุกๆ ปี และมีหลายคนที่ต้องพ่ายแพ้ในข้อพิพาทก็คือ คดีล้มละลาย นั่นเอง สำหรับใครที่กำลังเผชิญหน้ากับคดีล้มละลาย และอยากที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อโอกาสในการกลับมาฟื้นฟูกิจการอยู่ บทความนี้มีแนวทางให้รู้จัก และทำความเข้าใจ พร้อมกับการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

คดีล้มละลาย คืออะไร?

ปรึกษาทนายความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ

คดีล้มละลายเป็นกระบวนการที่ศาลพิพากษาตัดสินให้กับเรื่องราวที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการล้มละลายของบุคคลหรือองค์กร คดีความล้มละลายส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรที่มีความสำคัญในสังคม หรือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน ทั้งนี้ก็สามารถเกิดกับบุคคลทั่วไปได้เช่นเดียวกัน ซึ่งคดีล้มละลายอาจมีหลายสาเหตุ อาทิ การละเมิดกฎหมายทางธุรกิจ เช่น การทุจริตในการบริหารจัดการทางการเงิน การขายสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของผู้อื่น การฉ้อโกงในการเลือกตั้งคณะกรรมการ เป็นต้น

การสืบสวนคดีความล้มละลายเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และต้องใช้เหตุผลทางกฎหมาย รวมถึงข้อมูล และหลักฐานที่เป็นหลักฐานที่จำเป็นในการสรุปคำตัดสิน ซึ่งหลักฐานอาจเป็นใบเสร็จ รายงานการตรวจสอบ ประกาศของทางศาล และอื่นๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งการปรึกษาทนายความจะช่วยลดกระบวนการ และขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารด้วยตัวเองได้ง่ายกว่า

บทบาทของที่ปรึกษากฎหมายในคดีล้มละลาย

กรณีที่เกิดการล้มละลาย ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไข และจัดการกับคดีเหล่านั้นให้เกิดผลที่ดีที่สุดสำหรับลูกความของตนเอง ซึ่งบทบาทหลักๆ ของที่ปรึกษากฎหมาย จะแบ่งออกเป็นสามข้อหลักด้วยกัน คือ

การปรึกษา และให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษากฎหมายจะช่วยในการประเมินความเสี่ยงของลูกความ รวมถึงวิเคราะห์ และตัดสินใจในการหาแนวทางที่จะช่วยลดความเสี่ยง และเตรียมการในกรณีที่เกิดการล้มละลายขึ้น ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนทรัพย์สิน ทำให้ลูกความเกิดความสบายใจในเบื้องต้นได้ว่า แม้จะถูกข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีล้มละลาย ก็ยังมีทางออกอย่างแน่นอน

การตรวจสอบเอกสาร

ที่ปรึกษากฎหมายจะต้องทำการสืบสวน และเก็บข้อมูลเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย โดยข้อมูลที่สะสมเหล่านี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบในองค์กรได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่ต้องมาจากหลักฐานที่เป็นเอกสารแทบทั้งสิ้น การมีที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความเข้ามาดูแลในเรื่องเอกสารจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากขึ้นให้กับลูกความ

การแก้ไขข้อพิพาท

กรณีที่เกิดคดีทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย ที่ปรึกษากฎหมายจะช่วยในกระบวนการดำเนินคดีทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ไปจนถึงการเขียน และส่งคำร้องของคดีไปยังศาลเพื่อช่วยเหลือลูกความให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายเองยังต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในบางครั้ง เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ผู้บริหารธุรกิจ หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อให้คำปรึกษาที่เหมาะสม และครอบคลุมที่สุดอีกด้วย

ความสำคัญของการปรึกษาทนายความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ

ปรึกษาทนายความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ

การปรึกษาทนายความนั้นยังช่วยให้ความรู้คำแนะนำในเรื่องการจัดการกับคดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ และข้อพิพาททางกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทนายความยังเป็นผู้ที่ช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมกรณีที่ต้องขึ้นศาลเพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นตามกระบวนการทางกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้นการปรึกษาทนายความยังช่วยในการฟื้นฟูกิจการหลังจากคดีล้มละลาย โดยทนายความจะช่วยทำการวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดคดีล้มละลาย และข้อพิพาททางกฎหมาย เพื่อแนะนำวิธีการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถเสนอแนวทางในการฟื้นฟูภาพลักษณ์และธุรกิจหลังจากเกิดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อดีของการมีที่ปรึกษากฎหมายด้าน คดีล้มละลาย

สรุปได้ว่าเมื่อต้องถูกข้อพิพาทกรณีเกี่ยวกับคดีล้มละลาย ทางที่จะช่วยให้มั่นใจและแก้ไขให้เกิดความถูกต้องยุติธรรมได้มากที่สุดก็คือการปรึกษาทนายความ หรือการมีที่ปรึกษากฎหมายด้านคดีล้มละลายนั่นเอง ซึ่งสามารถสรุปข้อดีได้ดังนี้

  • ช่วยชี้แนะแนวทาง และประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ในการพิจารณาคดีเพื่อให้ลูกความเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดสำหรับการพิจารณาในชั้นศาล
  • ช่วยตรวจสอบ แนะนำ ในการจัดเตรียมเอกสารสำคัญ และจำเป็นเพื่อช่วยให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด และลดขั้นตอนในการค้นหาเอกสารด้วยตัวเองของลูกความ
  • ช่วยแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกความได้รับความยุติธรรมสูงสุด และช่วยลดโทษหนักให้เป็นเบา
  • ช่วยแนะนำแนวทางในการฟื้นฟูกิจการ แม้ว่าจะถูกพิพาทให้ล้มละลาย ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรอดพ้นวิกฤติ

สำนักงานทนายความสรศักย์ ที่ปรึกษากฎหมาย คดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ

เมื่อต้องขึ้นศาลในคดีล้มละลาย คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะก้าวผ่านไปได้เพียงลำพัง การปรึกษาทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการว่าความในคดีล้มละลาย จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความสบายใจให้กับท่านได้มากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะทุกปัญหามีทางออก ติดต่อสอบถาม เพื่อรับคำปรึกษาคดีล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการของท่านอีกครั้งได้ที่ บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด: 49/78 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 081-692-2428094-879-5865
Facebook: บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด
Line: Sorasak