บริการด้านกฎหมาย

Legal Services

 ในส่วนที่ปรึกษาสากล บริษัทฯ มีทีมทนายความที่จบจากต่างประเทศมาเป็นทีมงานเพื่อดูแลการบริการทางกฎหมายในกับคนต่างชาติ
โดยมีการบริการตั้งแต่แปลรับรองเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อของสภาทนายความ

บริการงานเร่งรัดหนี้สิน
พร้อมระบบบันทึกเสียงตามกฎหมาย

Debt Collection Services Under the Debt Colletion Act, B.E. 2558 (2015)

โดยบริษัทได้ติดตั้งระบบบันทึกเสียงสนทนา ตามกฎหมายการทวงหนี้ Report ที่วิเคราะห์การโทรของ Collector แต่ละคนได้ Report Missed Call กรณีที่ไม่ได้รับสาย  รับสายซ้อนได้ โดยผู้มีประสบการณ์เร่งรัดหนี้สินผ่านการอบรมโปรแกรมตามหนี้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสินเชื่ออื่นๆ ที่ค้างชำระเกิน Overdue (ก่อนฟ้อง) รวมทั้งแบบฟอร์มที่เหมาะสำหรับการทวงหนี้สินทุกองค์กร

callcenter