ทวียงค์ ศรีคำ

Mr.Tawiyong Srikham

เจ้าหน้าที่กฎหมาย ฝ่ายต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

  • The University of New South Wales, Australia
  • Macquarie University, Australia
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ทางกฎหมายสากล และให้คำปรึกษานิติบุคคล องค์กรต่างชาติ หรือบุคคล  มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี  ประสานงานระหว่างประเทศกับลูกค้าต่างชาติ และให้คำปรึกษากฎหมายสากล แก้ปัญหาต่างๆให้ บริษัทฯ ต่างชาติ จนมีความเชี่ยวชาญ

 

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและนายทะเบียน สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย