กฎหมาย PDPA

กฎหมาย PDPA กฎหมาย PDPA คืออะไร ? “พระราชบัญญัติค […]

หมิ่นประมาท

หมิ่นประมาททั่วไป      มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อ […]

ฉ้อโกง

ฉ้อโกง หมายถึง การหลอกคนอื่นโดยแสดงข้อความเท็จหรือ […]