บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด

มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการบริการด้านกฎหมายตามปรัชญา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดและคุ้มค่าแก่ลูกค้าทุกท่าน

บริการด้านกฎหมาย

Legal Services

รับว่าความคดีแพ่ง/คดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร เป็นที่ปรึกษากฎหมายบุคคล/นิติบุคคล รับดำเนินคดีคดีปกครอง

บริการด้านนิติกรรม

Contract Drafting and Registration Services

รับร่างสัญญาทุกชนิด (ภาษาไทยและอังกฤษ) รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

บริการเร่งรัดหนี้สิน

Debt Collection Services Under the Debt Colletion Act, B.E. 2558 (2015)

โดยผู้มีประสบการณ์เร่งรัดหนี้สินผ่านการอบรมโปรแกรมตามหนี้

บริการอื่นๆ

Other Services

รับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney

บริการของเรา

Our Services

บริการด้านกฎหมาย

Legal Services

รับว่าความคดีแพ่ง/คดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบุคคล/นิติบุคคล รับดำเนินคดีคดีปกครอง

บริการด้านนิติกรรม

Contract Drafting and Registration Services

รับร่างสัญญาทุกชนิด (ภาษาไทยและอังกฤษ) รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร

บริการเร่งรัดหนี้สิน

Debt Collection Services Under the Debt Colletion Act, B.E. 2558 (2015)

ระบบโทรศัพท์งานเร่งรัดหนี้สิน พร้อมระบบบันทึกเสียงตามกฎหมาย ติดตั้งระบบบันทึกเสียงสนทนาตามกฎหมาย

 

บริการอื่นๆ

Other Services

รับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney

บริการด้านกฎหมาย

Legal Services

 ในส่วนที่ปรึกษาสากล บริษัทฯ มีทีมทนายความที่จบจากต่างประเทศมาเป็นทีมงานเพื่อดูแลการบริการทางกฎหมายในกับคนต่างชาติ โดยมีการบริการตั้งแต่แปลรับรองเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อของสภาทนายความ

บริการด้านนิติกรรม

Contract Drafting and Registration Services

ตำแหน่ง/การทำงานในปัจจุบัน

  • ประธานบริหาร บริษัท สำนักงานกฎหมายสรศักย์และที่ปรึกษาสากล จำกัด
  • อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
  • รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและนายทะเบียน สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่น 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร MINI MBA IN CANNABIS BUSINESS MANAGEMENT CBM#1 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
  • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A. Candidate ) มหาวิทยาลัยเกริก

นายสรศักย์ เรืองวิเศษ

Mr.Sorasak  Ruangwiset
ประธานบริษัท

ที่ปรึกษาและทีมงาน

Consultants and Legal Team

ติดต่อเรา

Contact Us

ที่อยู่สำนักงาน

Company’s Address

49/78  ซอยจรัญสนิทวงศ์  40 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  10700

 

เบอร์โทร

Telephone No.

081-692-2428
094-879-5865

 

แฟกซ์

Fax.

02-883-5338

 

อีเมล

ต้องการให้เราติดต่อกลับ

For More Information Please Contact.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งข้อความได้ที่นี่

Get free consultation

แผนที่บริษัท

Map